18 Sep 11

Dalaröbilder TW Föreningen sept 2011 112

Del av Schweizerparken

Del av Schweizerparken